تاورکرین و آسانسور کارگاهی
 
 

Potain F15/15

 
 

کمپانی سازنده : potain

مدل : F15/15

ماکسیموم تناژ : 6 تن

طول فلش : 50 متر 

باربرداری در نوک فلش :    Kg1500

 عرض قطعه :   3× 1.6×1.6 متر   

خود ایستایی : 38 متر