تاورکرین و آسانسور کارگاهی
 
 

پایه تثبیت تاورکرین

 
 

 این بخش شامل چهار پایه میباشد که روی سکشن اصلی تاور کرین و یا بر روی فیکسر نصب گردیده و داخل فونداسیون کار گذاشته میشود.این قطعه نقش حیاتی در ایمنی و ایستادگی تاور کرین را داراست که این شرکت مفتخر به ساخت این قطعه با بهترین کیفیت چه از نظر ساخت و یا فولاد که نوع آلیاژ آن   SD 52 است میباشد.