تاورکرین و آسانسور کارگاهی
 
 

آسانسور کارگاهی

 
 

درباره آسانسور کارگاهی


آسانسور کارگاهی یا بالابر کارگاهی وسیله ای میباشد که برای جابجایی مصالح در ساخت و ساز از آن استفاده میگردد.

آسانسور کارگاهی برای حمل افراد و مصالح در کارگاه ها و ساختمانهای در حال ساخت ، سد سازی ، نیروگاهها و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور کلی میتوان گفت آسانسور کارگاهی یا بالابر کارگاهی به وسیله ای گفته میشود که برای حمل بار و افراد در ارتفاع از آن استفاده میشود و آسانسور کارگاهی دارای مکانیزم بالابرنده میباشد و دارای تفاوت زیادی با بالاکشنده ها میباشد.


مدل های مختلف آسانسور کارگاهی


به طور کلی آسانسور های کارگاهی به دو دسته تقسیم میشوند که در زیر به آن اشاره مینمائیم.

1 آسانسور کارگاهی ثابت

2 آسانسور کارگاهی سیار

آسانسور کارگاهی ثابت : دارای دو نوع میباشند ، نوع اول عمودی میباشد که توانایی جابجایی به صورت عمودی در ارتفاعات را دارا میباشد و برای جابجایی افراد و وسایل استفاده میگردد و نوع دیگر عمودی و افقی میباشد که برای جابجایی افراد در ارتفاعات بالا استفاده میگردد.

آسانسور های کارگاهی سیار : برای جابجا کردن وسایل سنگین استفاده میشوند و به سه نوع آسانسور کارگاهی ثابت هیدرولیکی و آسانسور کارگاهی ثابت آکاردئونی تقسیم می شوند.

 

 قطعات ضروری جهت ایمنی آسانسور های کارگاهی


آسانسور کارگاهی باید دارای ایمن هایی باشند که این ایمنی ها در آسانسور کارگاهی شامل قطعاتی میباشند که به آن اشاره میکنیم.

حفاظ پیرامون در آسانسور کارگاهی

نرده امگا در آسانسور کارگاهی

سری لیمیت سوئیچ های ایمنی

قطعه محدود کننده انتهای مسیر

پاراشوت در آسانسور کارگاهی