تاورکرین و آسانسور کارگاهی

فعالیت های تولیدی

 

- قطعه های ارتفاعی


- کاج تلسکوپاژ


- کمربند مهار


- پایه تثبیت تاور کرین


- پاگرد، پله و حفاظ


و....